V EVROPI SO DOMA NEVERJETNO RAZNOLIKE PROSTORASTOČE RASTLINE, ŽIVALI IN POKRAJINE, VELIKO OD TEH PA NE NAJDEMO NIKJER DRUGJE NA SVETU.

SPOZNAJTE, KAKO SO ZAVAROVANE V SKLOPU EVROPSKEGA OMREŽJA VAROVANIH NARAVNIH OBMOČIJ NATURA 2000!

Hiker