EURÓPA JE DOMOVOM PRE NEUVERITEĽNE RÔZNORODÉ DRUHY VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV, RASTLÍN A KRAJÍN, KTORÉ V INÝCH ČASTIACH SVETA NENÁJDETE.

PREČÍTAJTE SI, AKO ICH CHRÁNI SÚSTAVA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE CHRÁNENÉ PRÍRODNÉ OBLASTI, NATURA 2000!

Hiker