EUROPA TO MIEJSCE WYSTĘPOWANIA DZIKICH ROŚLIN, ZWIERZĄT I KRAJOBRAZÓW O ZASKAKUJĄCEJ RÓŻNORODNOŚCI, Z KTÓRYCH WIELE NIE WYSTĘPUJE NIGDZIE INDZIEJ NA ŚWIECIE.

ODKRYJ, JAK CHRONI JE NATURA 2000, SIEĆ CHRONIONYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH UNII EUROPEJSKIEJ!

Hiker