EIROPA IR MĀJVIETA MILZĪGAI SAVVAĻAS AUGU, DZĪVNIEKU UN AINAVU DAUDZVEIDĪBAI, NO KURĀM DAUDZI NAV SASTOPAMI NEKUR CITUR PASAULĒ.

UZZINIET, KĀ EIROPAS SAVIENĪBAS AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU TĪKLS NATURA 2000 TOS AIZSARGĀ!

Hiker