V EVROPĚ MÁME ÚŽASNĚ ROZMANITÉ MNOŽSTVÍ DIVOKÝCH ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A KRAJINU, Z NICHŽ MNOHÉ SE NEVYSKYTUJÍ NIKDE JINDE NA SVĚTĚ.

SEZNAMTE SE S JEJICH OCHRANOU V RÁMCI SÍTĚ CHRÁNĚNÝCH PŘÍRODNÍCH ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE NATURA 2000!

Hiker