ЕВРОПА Е ДОМ НА ИЗУМИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДИВИ РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И МЕСТНОСТИ, МНОГО ОТ КОИТО НЕ СЕ СРЕЩАТ ДРУГАДЕ ПО СВЕТА.

ОТКРИЙТЕ КАК ТЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ „НАТУРА 2000“, МРЕЖАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ!

Hiker